POSTDOC
POSTDOC

 

(Please click names for personal homepages)


Majors

Supervisors

Materials Physics and Chemistry

Chen Xingqiu                           Du Kui

He Lianlong                 Hu Qingmiao

Liu Wei                                       Lu Lei

Ma Xiu liang             Su Dangsheng

Wang Shaoqing       Wang Zhan jie

Xu Dongsheng           Ye Hengqiang

Zhang Guangping   Zhang Zhefeng

Zhang Zhidong

Materials Science

Chen Rongshi          Cheng Huiming

Hao Yulin                              Jiang Xin

Jin Tao                             Li Meishuan

Liu Chang                       Liu Zhi quan

Lu Ke                                              Li Yi

Ren Wencai                Sun Xiaofeng

Xu Jian                    Wang Jianqiang

Wang Jingyang                  Yang Rui

Zhang Jian           Yang Yuan sheng

Zhou Lanzhang       Zhang Jinsong

Materials Processing Engineering

Li Dianzhong                         Liu Kui

Lu Shanping                   MaZong yi

Sun Chao                       Sun Wenru

XiongTian ying                    Yang Ke

Zhang Shihong          Zhao Jiuzhou

Corrosion Science and Protection

Dong Junhua                 Han Enhou

Li Ying                                Peng Xiao

Wang Jianqiu        Wang Zhenyao

Wu Xinqiang          Yan Chuanwei

Zeng Chaoliu             Zheng Yugui

Zhu Shenglong

Address:72 Wenhua Road,Shenyang,China
Postcode : 110016 Tel : 86-024-23998273 Fax : 024-23842016 E-mail : wwei@imr.ac.cn