ADMISSION

Supervisors

(Please click names for personal homepages)


Majors

Supervisors

Materials Physics and Chemistry

Chen Xingqiu           Du Kui

He Lianlong             Hu Qingmiao

Liu Wei                    Lu Lei

Ma Xiuliang            Su Dangsheng

Wang Shaoqing      Wang Zhanjie

Xu Dongsheng        Ye Hengqiang

Zhang Guangping   Zhang Zhefeng

Zhang Zhidong      Wang Zhenhua  Zheng Shijian

Materials Science

Chen Rongshi        Cheng Huiming

Hao Yulin              Jiang Xin

Jin Tao                  Li Meishuan

Liu Chang             Liu Zhiquan

Lu Ke                    Li Yi

Ren Wencai        Sun Xiaofeng

Xu Jian                Wang Jianqiang

Wang Jingyang    Yang Rui

Zhang Jian          Yang Yuansheng

Zhou Lanzhang   Zhang Jinsong
Duan Deli            Li Geping
Sun Dongming   Wang Aimin
Wang Zhenbo

Materials Processing Engineering

Li Dianzhong           Liu Kui

Lu Shanping            Ma Zongyi

Sun Chao                 Sun Wenru

Xiong Tianying         Yang Ke

Zhang Shihong         Zhao Jiuzhou

Corrosion Science and Protection

Dong Junhua           Han Enhou

Li Ying                      Peng Xiao

Wang Jianqiu          Wang Zhenyao

Wu Xinqiang           Yan Chuanwei

Zeng Chaoliu           Zheng Yugui

Zhu Shenglong        Yang Huaiyu


Address:72 Wenhua Road,Shenyang,China
Postcode : 110016 Tel : 86-024-23998273 Fax : 024-23842016 E-mail : wwei@imr.ac.cn