ADMISSION

Supervisors

(Please click names for personal homepages)

Materials Physics and Chemistry

Chen Chunlin                Chen Xingqiu                Du Kui                Han Zheng     

He Lianlong                   Hu Qingmiao                Li Da                   Li Qi  

Liu Wei                           Lu Lei                             Ma Xiuliang      Wang Shaoqing

Wang Zhenhua       Xu Dongsheng        Zhang Guangping        Zhang Zhefeng

Zhang Zhidong             Zhu Yinlian                   Li Bo            Liu Baodan

Materials Science

Bai Shuo             Chen Rongshi         Cheng Huiming      Cui Chuanyong

Hao Yulin           Jiang Xin                   Jin Haijun                Lei Jiafeng

Li Feng                Li Geping                 Li Jinguo                  Li Meishuan

Li Yi                     Liu Chang                 Liu Gang                 Lou Langhong

Lu Ke                  Ren Wencai              Sui Guoxin             Sun Dongming

Sun Wenru        Sun Xiaofeng            Tai Kaiping             Tao Nairong

Wang Aimin    Wang Jianqiang        Wang Jingyang       Wang Qingjiang

Wang Xiaohui          Wang Zhenbo           Xiao Bolv         Yang Rui

Yuan Chao        Zhang Jian                Zhang Xing              Zhang Jinsong

Zhou Lanzhang         Zhou Yizhou         Duan Deli           Zeng You

Materials Processing Engineering

Chen Demin              Gong Jun              Li Dianzhong              Liu Kui

Liu Shi                        Lu Shanping         Ma Zongyi                  Rong Lijian

Sun Mingyue            Tang Sufang          Xiong Tianying           Yang Ke

Zhang Haifeng          Zhang Shihong         Zhao Jiuzhou

Corrosion Science and Protection

Dong Junhua              Han Enhou               Li Ying              Liu Fuchun

Niu Yan          Wang Jianqiu           Wang Zhenyao           Wu Xinqiang

Xin Li              Yan Chuanwei           Yang Huaiyu               Zheng Yugui

Zhu Shenglong            Zhang Bo               Shi Hongwei     Bao Zebin
Tang Ao

Address:72 Wenhua Road,Shenyang,China
Postcode : 110016 Tel : 86-024-23998273 Fax : 024-23842016 E-mail : wwei@imr.ac.cn