POSTDOC
POSTDOC

Contactors: Mr. Lirun Ji, Ms. Wei Wei

Tel: 86-24-23971208, 23998273

Fax: 86-24-23842016

E-mail: lrji@imr.ac.cn, wwei@imr.ac.cn

Add: 72 Wenhua Rd, Shenyang, Liaoning, China, 110016

Address:72 Wenhua Road,Shenyang,China
Postcode : 110016 Tel : 86-024-23998273 Fax : 024-23842016 E-mail : wwei@imr.ac.cn